Anmeldelse

K

unst! Alene ordet vækker associationer til noget flygtigt, noget uhåndgribeligt, der svært (hvis overhovedet) lader sig definere. Mange har forsøgt, mange gør det stadig, og mange er dybt uenige om, hvad begrebet skal dække over endsige indlemme.  Ikke desto mindre bruger vi ordet i flæng, hvilket muligvis har en devaluerende effekt, og vi har alle en mere eller mindre kvalificeret opfattelse af, hvad der er kunst og (måske i højere grad) hvad der ikke er kunst.

Min fascination af kunst strækker sig tilbage til min barndom, hvor jeg som otteårig havde min vante gang i det lokale antikvariat. Jeg havde længe været dybt fascineret af en kunstbog om barokkens blodige halshugningsmotiver, der desværre løb op i den for en otteårig anseelige sum af 300 kroner. Bogen, hvis forside var prydet af Michelangelo Merisis (bedre kendt som Caravaggio) maleri Judith, der halshugger Holofernes var startskuddet til en afgrundsdyb fascination af kunstens mangesidige natur. For det er netop, hvad kunst er: mangesidig! Bogen fik jeg i øvrigt til min niårs fødselsdag, og den har dagen i dag sin faste plads i reolen side om side med mine andre bøger om barokken og Caravaggio.

Robert Cummings guidebog Aschehougs bog om kunst roder sig ikke ud i en diskussion omkring kunsten som fænomen og begreb, hvilket i øvrigt heller ikke er dens ærinde. Den ønsker tværtimod for den ikke vidende læser (den ikke professionelle) at opstille og præsentere en overskuelig mængde af kanoniserede malerier og statuer, der udgør et repræsentativt udsnit af den kunstproduktion, der i bogens otte kunstperiode-kapitler søges introduceret.

Aschehougs bog om kunst indgår i forlagets guide-serie, der dækker så alsidige områder som fotografi, franske oste og trekking. Det er bøger, der i overskuelig form og format søger at introducere sit område på en let og uproblematisk facon. De en er en slags pendant til de gule “dummies-bøger”.

Aschehougs bog om kunst er bygget op af ti kapitler, de otte af disse repræsenterer en periode i kunsthistorien, der går fra den tidlige kunst (3000 f.kr. til 1300 e.kr.), over gotik og tidlig renæssance (1300-1500), videre til højrenæssance og manierisme (1500-1600), til barokken (1600-1700), til rokoko og nyklassicisme (1700-1800), til romantik og akademisk kunst (1800-1900),  til modernisme (1900-1970) samt til kunst efter 1970 (1970 til i dag).

Bogens overskuelighed får konsekvens for en nuanceret og seriøs introduktion til såvel kunstnerne som perioderne, disse var aktive i. Det er bl.a. sørgeligt, at så vigtige perioder som realisme, impressionisme, pointilisme, symbolisme, æsteticisme, postimpressionisme og art noveau bliver degraderet til fodnoter i det samlende kapitel “Romantik og akademisk kunst” – blot for at fremdrage ét eksempel!

Bogen introducerer de enkelte perioder i hurtig skitseform samt de kunstnere, der knytter sig til disse. Den egner sig fortrinligt til hurtige opslag om en kunstner, hvis denne da ikke er alt for obskur. For bogen har primært målrettet sit indhold til at udgøre den kanoniserede masse af kunstnere, hvorimod de mindre kendte er blevet ladt sørgeligt i stikken.

At det skulle være en ideel guide til museumsbesøg – som det proklameres på bogens bagside – er jeg på ingen måde enig i. Det er der for megen spredt fægtning over til at den ville kunne! I stedet bør man, hvis man vil have et nuanceret udbytte, hvis man vil beriges intellektuelt, så skal man, når man besøger museer rundt om i verden, netop ikke slæbe disse guides med, der handler om alt andet end lige det, der rent faktisk udstilles på museet. Man skal tværtimod – medmindre man tilhører segmentet af turister, der blot går på museum for at kunne sige “been there, done that” – investere i de kataloger, der udbydes af alle museer, og som er uundværlige nøgler til de værker, man skal ind og beskue.

Men igen, hvis man søger en bog, der blot skitserer de mere kendte kunstnere – og ikke bruger for megen tid på periodegennemgang – så vil ens behov muligvis være fint dækket af denne 512-siders velillustrerede flexicover-guide.

Caravaggio - Judith og Holofernes (c. 1598)

Caravaggio – Judith og Holofernes (c. 1598)

Aschehougs bog om kunstOm skribenten

Robert Rasmussen
Jeg er film- & litteraturskribent, kulturafhængig, kunstelsker og mag.art. i litteraturvidenskab med en magisterkonferens om maskemonstre i moderne horrorfilm fra 1960 til i dag. Jeg er også tegneseriesluger, horrornørd, tv-serienarkoman, filmafhængig samt bogorm & læsehest med skrive- og ordkløe. Jeg dyrker 80'ernes kulturprodukter i usund grad, og jeg har en forkærlighed for filmkitsch, de fantastiske genrer samt Spielberg & Co. Jeg er filmmerchandisesamler, Disney-aficionado, animationselsker samt stifter af Fiktion & Kultur. Mit forhold til ovenstående er kronisk og uhelbredeligt. Læs (meget!) mere her.