Anmeldelse

S

om ornitologer er herrerne Bjarne Bertel og Benny Génsbøl ikke fremmede navne – så langt fra, endda!  Nu har disse to på Gyldendal udgivet en ny bog – Rovfuglene i Danmark – der præsenterer de 22 rovfuglearter, der enten yngler eller er fast trækgæst i Danmark. Det er en bog, der vil pryde enhver ornitologs bogsamling!

Det er en sand fornøjelse at sidde med Génsbøls og Bertels nye bog i hænderne. Ikke kun er bogens store format lækkert, de mange fotografier – der pryder bogen – er af en sådan kvalitet, at man som ynder af de bevingede væsner savler af indædt fryd over den knivskarpe og digitale kvalitet, fuglene præsenteres i – det er virkelig smukke billeder, man her støder på!

Også Bjarne Bertels evner som fugleillustrator skal ikke beklikkes – han er en sand mester! Hvor fotografier ofte vanskeligt lader detaljer ved fuglenes fjerdragt træde frem, da kan Bjarne Bertel med sine evner netop fremhæve de specifikke enkeltheder ved en given rovfugls fjerdragt, der sætter én i stand til at kunne skelne f.eks. ungfugle fra voksne. De mange plancher, bogen opbyder, giver således et fortrinligt overblik over forskellige typer fjerdragter, man kan støde på hos rovfuglene, og man er bedre rustet til i felten at kunne sondre mellem dem.

Rovfuglene i Danmark er ikke et værk, der udelukkende henvender sig til den professionelle eller garvede ornitolog. Det er et værk, der med sin overskuelige opbygning også fungerer som et velegnet startsted for amatøren, der søger efter et velskrevet, professionelt og velillustreret værk, der kan guide én rundt mellem de 22 rovfuglearter, man regelmæssigt kan støde på i Danmark vinter og sommer.

Hvis man er novice udi rovfuglens liv og færden i de danske landskaber, så kan man med fordel læse de indledende afsnit, hvor man indføres i rovfuglenes anatomi – næbets, kløernes, synets, hudpartiernes, lugtesansens, hørelsens og vingernes betydning forklares her. Efterfølgende kan man læse om de enkelte arters fødevalg – byttedyrene – om jagtformer, ynglebiologi, trækfugle, territorialadfærd og meget, meget andet. Alt sammen skrevet med levende interesse og formidlet til læseren med glæde og kærlighed til stoffet.

Efterfølgende beskrives hver enkelt af de 22 arter, hvor man under specifikke overskrifter bl.a. kan læse om bestandsudvikling, bestandsvurdering, træk, habitat, stemme og yngleforhold. Især er det interessant, at man for hver af de 22 arter bliver ført “up to date” med de nyeste, europæiske bestandstal!

Bogen er et must for enhver ornitolog, og det flotte format – og de meget smukke billeder og plancher – gør, at man ikke kan vente med selv at komme ud i naturen og spotte (og måske fotografere) luftens majestætiske rovfugle. Hvis man evt. har brug for en rovfugleguide i et mere lommevenligt feltformat, så vil jeg ufortrødent anbefale Benny Génsbøls Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten – så er man rustet til tænderne!

Havørn

Rovfuglene i DanmarkOm skribenten

Robert Rasmussen
Jeg er film- & litteraturskribent, kulturafhængig, kunstelsker og mag.art. i litteraturvidenskab med en magisterkonferens om maskemonstre i moderne horrorfilm fra 1960 til i dag. Jeg er også tegneseriesluger, horrornørd, tv-serienarkoman, filmafhængig samt bogorm & læsehest med skrive- og ordkløe. Jeg dyrker 80'ernes kulturprodukter i usund grad, og jeg har en forkærlighed for filmkitsch, de fantastiske genrer samt Spielberg & Co. Jeg er filmmerchandisesamler, Disney-aficionado, animationselsker samt stifter af Fiktion & Kultur. Mit forhold til ovenstående er kronisk og uhelbredeligt. Læs (meget!) mere her.