“Caravaggio: A Life” af Helen Langdon

Helen Langdons 436 sider lange biografi om den enigmatiske Caravaggio, der omformulerede den konventionelle, religiøse kunst, er et værk, der bør læses af alle, der ikke blot har interesse i kunstneren, men som også fascineres af senrenæssansen, mainerismen og – naturligvis – barokken. Bogen tager sin begyndelse ved kunstnerens fødsel i 1571 i byen Caravaggio og slutter med selvsammes mystiske død i 1610.