Banner 14 - CV

 

Robert - 1 Fiktion & Kultur

Robert Johannes Rasmussen: Kulturskribent, anmelder & mag.art. i litteraturvidenskab
Fangelvej 15
5672 Broby, Vejle

Mobil: 81 11 77 80 (hverdage mellem 8-16)
Mail: rjr@fiktionogkultur.dk

Præsentation

Jeg er uddannet mag.art. i litteraturvidenskab og semiotik fra Syddansk Universitet, hvorfra jeg dimitterede i 2011. Jeg skrev mit konferensspeciale på Medievidenskab inden for et filmvidenskabeligt område, og holdt efterfølgende en offentlig forelæsning over emnet Masker og monstre: Fra Michael Myers til Amor – En undersøgelse af maskens betydning og dens forskellige fremtrædelsesformer i en række udvalgte horrorfilm. Man kan nedenfor læse en kronik, der i stærkt kondenseret form omhandler emnet for min magisterkonferens: KLIK.

Jeg har altid skrevet, altid formidlet. Jeg fik min første skrivemaskine – ja, skrivemaskine! – juleaften 1986. Jeg var 9 år gammel, og jeg gav mig straks til at forfatte en fortsættelse til Steven Spielbergs Raiders of the Lost Ark, som jeg havde set på DR i juledagene. Jeg havde endog stålsatte intentioner om at sende Spielberg manuskriptet. Desværre fik jeg kolde fødder, hvilket – retrospektivt vurderet – nok var en fejl, da min fortsættelse til Indianas eventyr var markant bedre end Temple of Doom. Jante, go home!

Men jeg har altså, siden jeg var 9 år gammel, skrevet om alt det spændende, der rører sig i kunstens og (populær)kulturens verden. Og da jeg blev lidt ældre, og det hele tog en lidt mere alvorlig og voksen drejning, begyndte jeg at skrive for andre end mig selv. Jeg har skrevet for fagbladet BLÆST: Tidsskrift for Litteraturvidenskab, universitetsmagasinet RUST og DOF-magasinet. Jeg har fået publiceret artikler, kronikker og indlæg i dagblade som Jyllands-Posten, Berlingske, Fyens Stiftstidende og Weekendavisen. Se udvalgte artikler her: KLIK.

Min pen kan altså ikke ligge stille, og jeg skriver konstant – langt som kort – om alt det, der rører sig inden for kunstens og kulturens domæner. Jeg anmelder film og litteratur, og jeg skriver features, kronikker og artikler for flere sites og magasiner. I 2007 oprettede jeg Fiktion & Kultur, hvor jeg skriver anmeldelser, artikler og nyhedsindlæg om mine hovedinteresser og specialeområder: film, tv-fiktion og litteratur, der – naturligvis! – også omfatter tegneserier og grafiske romaner.

Litteratur

Det hele startede med en PIXI-bog og endte med en magistergrad i litteraturvidenskab. Jeg har, siden jeg lærte at kombinere bogstaver, at danne ord og flette disse sammen til sætninger, altid læst – og det hver dag!

Mine litterære interesseområder er mange, og jeg læser med lige stor glæde kriminallitteratur som lyrik. Så er yderpunkterne for mit litterære genreengagement tegnet bredest muligt op. Jeg læser Ernest Hemingway og Stephen King. Jeg læser de store, klassiske russere, og jeg svømmer rundt i antikkens episke mastodontværker. Både Vergil og Homer er favoritter. Jeg sætter stor pris på Thomas Mann, ja tysk kultur og litteratur i det hele taget, og jeg dyrker Edgar Allan Poe og gotikken i såvel litteraturen som i filmen og kunsten. Jane Austen er også på listen over forfattere, jeg kan genlæse med jævne mellemrum, og i reolen gnubber hun bogryg med Brontë-søstrene, Arthur Conan Doyle, Tom Kristensen, Karen Blixen og, og, og … jo, reolerne bugner med alt godt fra antikken til i dag!

Jeg læser også tegneserier og grafiske romaner, og jeg er ikke bange for at påstå, at Walt Disney, Hergé, Goscinny, Morris, Peyo Stan Lee og mange, mange flere er lige så fuldgyldige, nævneværdige og betydningsfulde kulturrepræsentanter som Sartre, Camus, Dostojevskij, Faulkner, Steinbeck, Hemingway – sådan er det!

For undertegnede er der kun kultur, ikke fin- og lavkultur. Derfor bedes de rullegravebærende finsmags-typer, der sikkert vil få et føl på tværs over ovenstående sammenligning, stikke piben ind og pakke fløjlsjakken sammen.

KVALIFIKATIONER: Jeg har en solidt funderet viden inden for litteraturhistorie, -videnskab og -teori. Jeg er i besiddelse af særdeles veludviklede analyse- og fortolkningsevner, og jeg har et bredt kendskab til litterære perioder, genrer, forfatterskaber og  klassiske, europæiske tegneserier samt den superheltetradition, der knytter sig til amerikanske Marvel og DC Comics.

Film

Min interesse for film blev vakt en sen aften, da jeg som 8-årig, trods forbud, sneg mig til at se Steven Spielbergs mesterlige hajgyser Jaws. Det var en skelsættende begivenhed, og efterfølgende udviklede jeg en noget nær umættelig sult efter film. Dette betød, at den lokale videobiks, i 80’erne og 90’erne, langede et usundt antal VHS-film (ja, VHS!) over disken til mig. Siden har jeg, grundet den omtalte haj, konsumeret over 10.000 film. Ja, det er blevet til en del film gennem årene, og mit filmkigger-cv vokser fortsat stiller og roligt.

Jeg sprang fra Spielberg og Jaws til Hitchcock og Psycho, og herfra tog jeg springet videre til Franklin J. Shaffners Planet of the Apes, Ridley Scotts Alien, George Lucas’ Star Wars, James Camerons Terminator og Tobe Hoopers (læs Steven Spielbergs) Poltergeist. Det  er disse film, der var med til at skabe den filmnørd, jeg dagen i dag med stolthed proklamerer, at jeg er.

Jeg ser alt, og jeg interesserer mig for alt. Westerns og krigsfilm. Horror og komedier. Science fiction og kærlighed. Fantasy og adventure. Action og højpotent følelsesdrama. Thrillers og animation. Det ene udelukker ikke det andet, og jeg ser med lige stor glæde og fornøjelse Akira Kurosawa og Steven Spielberg, som jeg ser Francois Truffaut, Lars Von Trier, Gore Verbinski og George Lucas. Og ja, Sylvester Stallone ér en dygtig skuespiller, og jeg ELSKER film med Arnold Schwarzenegger. Så er det sagt, så er det skrevet!

KVALIFIKATIONER: Jeg er velbevandret i filmhistoriens svulmende klædeskab, jeg har et bredt genrekendskab, og jeg har fortræffelige analyse- og fortolkningsevner. Jeg har især beskæftiget mig indgående med horrorgenren, men alle områder af filmens magiske verden har min interesse – og så har jeg i øvrigt en forkærlighed for 80’ernes film.

TV-fiktion

TV-serier har altid, også før det blev højeste hipstermode at sige HBO, AMC og Showtime, interesseret mig som et medie, der i helt særlig grad evner at bygge fantastiske fiktionsuniverser op. Jeg startede tidligt min TV-seriekiggerkarriere, og som ung hyggede jeg mig med produktioner som Knight Rider, The A-Team, Murder, She Wrote, Diagnosis Murder, American Gothic, Hart to Hart, Miami Vice, Magnum P.I. – og ja, så brugte jeg også et syndigt antal timer på animationsserier fra produktionsselskaber som Hanna-Barbera, Sunbow, Disney, Filmnation, MGM og Warner.

TV-serien er andet og mere end blot underholdning, og selvom den ofte bruges som et uskyldigt pusterum fra hverdagen, så har selv den mest konventionelle TV-serie noget interessant at fortælle om det samfund, der har født den.

KVALIFIKATIONER: Jeg er i besiddelse af en omfattende mediehistorisk viden, jeg har et bredt genrekendskab samt et solidt indblik i den amerikanske TV-fiktions udvikling fra 1950′erne til i dag.

Øvrige kompetencer

SPROG: Tysk (læse/tale) & engelsk (læse/tale/skrive)

IT: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Arbejde

2015-0000     Egmont Publishing: Oversætter, korrekturlæser og faktatjekker af bl.a. “Star Wars”- Disney-udgivelser

2013-2013     Odense Centralbibliotek: filmkonsulent & akademisk medarbejder

2013-2014     Filmmagasinet Cut: filmskribent & anmelder

2012-2013     BogMagasinet Arnold Busck: litteraturanmelder

2007-2009     KultuNaut: anmelder af film, TV-serier & litteratur

2007-2009     CinemaOnline: anmelder af film & TV-serier

2007-2008     OnFilm: anmelder af film & TV-serier

2007-0000     Fiktion & Kultur: anmelder af litteratur, tegneserier,  film & TV-serier

2007-0000     Freelance kulturskribent: primært fokus er litteratur, film & TV-fiktion

1998-2001     Bukkehave A/S: Spareparts and Logistics Assistant

1997-1998     Svendborg Kommune: medarbejder i arbejdsmarkedsafdelingen

Uddannelse

Akademisk har jeg stræbt efter at være en blæksprutte, og jeg har beskæftiget mig med alt fra antikken til det moderne, fra Bibelen til gys, skræk og gru i og på tv, film og litteratur. Jeg har skrevet om barok (halshugnings)kunst og Caravaggio, om dansk 30’er-litteratur og Mogens Klitgaard, om Thomas Mann og græsk mytologi, om islandske sagaer, Edgar Allan Poe, William Faulkner, Ernest Hemingway og Johannes V. Jensen.

Jeg har skrevet om Alfred Hitchcock, om den fantastiske litteratur og Todorov. Jeg er etfaglig magister (mag.art.) i Litteraturvidenskab, men har gennem hele studieforløbet aktivt søgt en tværfaglig interaktion med kulturens og kunstens andre områder: film, tv-fiktion, billedkunst og kulturhistorie. Jeg er bogorm, læsehest, filmnørd, kunstelsker, tegneseriesluger og passioneret konsument af tv-fiktion i usunde mængder.

2006-2011    Magisterkonferens i Litteraturvidenskab og Semiotik (mag.art.)

Titel på specialet, der blev bedømt til “bestået” (konferensspecialer modtager ikke karakter):
Masker & monstre i amerikanske horrorfilm: En præsentation og analyse af maskebrugen i John Carpenters “Halloween”, George Mihalkas “My Bloody Valentine” og Wes Cravens “Scream”.

2003-2004    Bachelor i Litteraturvidenskab

Titel på Bachelor-opgaven, der blev bedømt til karakteren 11: En mytologisk læsning af Thomas Manns Der Tod in Venedig.

2001-2003    2-årigt grundfag i Litteraturvidenskab

Afsluttende opgave med karakteren 11: En kulltur- og litteraturhistorisk analyse af Prometheus-mytens betydning i England for digterne i romantikkens 2. bølge med særligt fokus  på Mary Shelleys Frankenstein (1818) og P.B. Shelleys Prometheus Unbound (1820).

Akademiske opgaver i udvalg

– Aristoteles’ Poetik: En analyse af tragediens elementer og opbygning

– En tematisk analyse af Johannes V. Jensens Knokkelmanden

– En socialhistorisk orienteret læsning af William Faulkners novelle Go Down, Moses

– Mord, gåder & middelaldermystik: En analyse af Umberto Ecos Rosens navn med fokus på romanens intertekstualitet og semiotiske lag

– En kulltur- og litteraturhistorisk analyse af Prometheus-mytens betydning i England for digterne i romantikkens 2. bølge med særligt fokus på Mary Shelleys Frankenstein (1818) og P.B. Shelleys Prometheus Unbound (1820)

– Ordet i maleriet og den barokke horror: halshugningsmotivet hos Michelangelo Merisi da Caravaggio

– En analyse og fortolkning af den centrale tematik i William Faulkners novelle A Rose for Emily

– De islandske sagaer: En analyse af Ravnkel Frøjsgodes saga med fokus på æresbegrebet, familien og slægtens betydning

– Masker & monstre: Fra Michael Myers til Amor

– Masker & monstre i amerikanske horrorfilm: En præsentation og analyse af maskebrugen i John Carpenters Halloween, George Mihalkas My Bloody Valentine og Wes Cravens Scream

– Den fantastiske litteratur: En strukturalistisk gennemgang af en række noveller med teoretisk hovedvægt på Tzvetan Todorovs Introduction à la literature fantastique

– En mytologisk læsning af Thomas Manns Der Tod in Venedig

– Torturen & døden som æstetisk modus: De torturerede kvinder hos Poe og Hitchcock

– Sex, sygdom & samfund: Vampyren som metafor og kulturel nødvendighed

– En socialhistorisk læsning af Mogens Klitgaards Der sidder en mand i en sporvogn

– Analyse og sammenligning af Wellek & Warrens The Mode of Existence of a Literary Work of Art og Sigmund Freuds Die Traumdeutung

Personligt

– Jeg er født den 7. juli 1977

– Jeg er ikke-ryger (og har altid været det)

– Jeg elsker at rejse, og jeg sætter især stor pris på Berlin og Paris