Favoritdigt: Steen Steensen Blicher “Præludium” (1838)

Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk,
        Jeg hører Vinterens Stemme;
Thi ogsaa jeg er kun her paa Træk,
        Og haver andensteds hjemme.

Jeg vidste længe, jeg skal herfra;
        Det Hjærtet ikke betynger,
Og derfor lige glad nu og da
        Paa Gjennemreisen jeg synger.

Jeg skulde sjunget lidt meer maaskee –
        Maaske vel ogsaa lidt bedre;
Men mørke Dage jeg maatte see,
        Og Storme rev mine Fjædre.

Jeg vilde gjerne i Guds Natur
        Med Frihed spændt mine Vinger,
Men sidder fast i mit snevre Buur,
        Det allevegne mig tvinger.

Jeg vilde gjerne fra høien Sky
        Udsendt de gladere Sange;
Men blive maa jeg for Kost og Ly
        En stakkels gjældbunden Fange.

Tidt ligevel til en Smule Trøst
        Jeg ud af Fængselet titter,
Og sender stundom min Veemodsrøst
        Med Længsel gjennem mit Gitter.

Lyt og, o Vandrer! til denne Sang,
        Lidt af din Vei Du hidtræde!
Gud veed, maaskee det er sidste Gang
        Du hører Livsfangen qvæde.

Mig bæres for, som ret snart i Qvel
        At Gitterværket vil briste;
Thi qviddre vil jeg et ømt Farvel;
        Maaske det bliver det sidste.

[box_light]Flere favoritdigte[/box_light]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.