A.H. Riise viser rettidig omhu: Relancerer og omdøber deres rom!

Den 25. maj 2021 implementerer EU en ny lov, der får stor betydning for en lang række romproducenter. Som det hedder i forordning  (EU) 2019/787, så omhandler den nye EU-lov blandt andet:

(…) definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning (…)

EU-loven skærper, hvad der må tilsættes rom, hvis man vil markedsføre sit produkt med betegnelsen “rom” på etiketten. Det betyder blandt andet følgende:

  • En rom må ikke være kunstigt infuseret med smag (aromatiseret)
  • En rom må maks. være tilføjet 20g sukker pr. liter
  • En rom skal mindst være på 37,5% ABV

Dette får – som nævnt ovenfor – betydning for mange romproducenter, der allerede nu er begyndt at tilpasse sig den nye lovgivning. Nogle producenter kan via justering af den tilsatte sukkermængde holde sig inden for den nye lovs rammer, hvor andre bliver nødt til at relancere og omdøbe deres produkt. Dette gælder blandt andet A.H. Riise, der er begyndt at fjerne betegnelsen “rom” fra deres etiketter.

Riises XO Sauternes Cask Rum er eksempelvis blevet omdøbt og relanceret som XO Ambre D’or Reserve, og deres rom i Non Plus Ultra-serien bærer heller ikke længere betegnelsen “rom” på etiketten. Nu betegenes Riises rom som a superior spirited drink, hvor basen er primium matured rum!

Årsagen til Riises relancering/rebrandig skal naturligvis findes i, at det ikke er muligt for dem at nedjustere sukkermængden til det niveau, EU-loven kræver. Riises sortiment af rom ligger alle fra 40g tilsat sukker pr. liter og helt op til 96g sukker pr. liter, og så er de ligeledes aromatiseret. Og niveauet af sukker og aromatisering er ikke noget, Riise kan justere, uden at de støder (en del af) deres kundegrundlag bort. Så løsningen er fornuftig og pragmatisk, og implementeringen er blevet påbegyndt i god tid.

Nedenfor ses fem eksempler på, hvorfor grænsen på 20g sukker pr. liter ikke er en mulighed for Riise:

A.H.Riise Centennial Celebration (76g sukker pr. liter)
A.H.Riise Non-Plus Ultra Very Rare Rum (82g pr. liter)
A.H.Riise Royal Danish Navy Rom (66g sukker pr. liter)
A.H.Riise Royal Danish Navy Rom (96g sukker pr. liter)
A.H.Riise XO Port Cask Finish (48g sukker pr. liter)

Selv så jeg helst en gennemskuelighedsfilosofi blive implementeret frem for at give en lang række romproducenter et unødigt benspænd. Rom er kulturhistorisk set den vilde dreng i klassen, der er svær at placere og tøjle, og med EU-loven forsøger man en unødig tæmning af spiritusverdenens mest viltre drik. Der er desværre en tendens til, at man blandt visse segmenter af romdrikkere finder den idé repræsenteret, at rom, der er tilsat sukker og som er smagsinfuseret, ikke er rom. Det er – i min optik – en vildfarelse, der hurtigt glider over i decideret snobberi. Det er i øvrigt lovligt for romproducenterne at producere deres rom op til skæringsdatoen for herefter at sælge den til lageret er tomt.

Den kommende lovgivning, der som nævnt først træder i kraft den 25. maj 2021, kan læses i sin helhed nedenfor:

a) Rom er en spiritus, der udelukkende er fremstillet ved destillation af det produkt, der fremkommer ved alkoholgæring af melasse eller sirup, der stammer fra fremstilling af rørsukker, eller af saft af sukkerrør, og som er destilleret til under 96 % vol., således at destillatet i mærkbar grad har de organoleptiske karakteristika for rom.

b) Rom har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %.

c) Der må ikke ske tilsætning af alkohol, hverken fortyndet eller ufortyndet.

d) Rom må ikke være aromatiseret.

e) Rom må kun indeholde karamel, der er tilsat for at tilpasse farven.

f) Rom må være sødet for at afrunde den endelige smag. Det endelige produkt må dog ikke indeholde mere end 20 gram produkt til sødning pr. liter, udtrykt i invertsukker.

g) For geografiske betegnelser, der er registreret i henhold til denne forordning, må den forskriftsmæssige betegnelse for rom suppleres med:

i) udtrykket »traditionnel« eller »tradicional«, forudsat at den pågældende rom:

— er fremstillet ved destillation til under 90 % vol. efter alkoholgæring af råvarer, der kan omdannes til alkohol og udelukkende har oprindelse på det pågældende produktionssted, og

— har et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover, og

— ikke er sødet

ii) udtrykket »af landbrugsoprindelse«, forudsat at den pågældende rom, der opfylder kravene i nr. i), og udelukkende er fremstillet ved destillation efter alkoholgæring af saft af sukkerrør. Udtrykket »af landbrugsoprindelse« må kun anvendes, hvis der er tale om en geografisk betegnelse fra et fransk oversøisk departement eller den selvstyrende region Madeira.

Dette litra berører ikke anvendelsen af udtrykket »af landbrugsoprindelse«, »traditionnel« eller »tradicional« i forbindelse med ethvert produkt, der ikke er omfattet af denne kategori, i overensstemmelse med de særlige kriterier, der gælder for dem.