Aage Sikker Hansens plakat “Meet You in Denmark” (1939)

Storken sidder paa Bondens Tag;
Han ser over Mark og Enge.

Sådan indledes de to første vers i B.S. Ingemanns digt Storken sidder på bondens tag fra 1837. På dette tidspunkt i danmarkshistorien er den hvide stork en helt almindelig del af lands­bybilledet og således en naturlig gæst i utallige sange, digte og historier for børn såvel som for voksne.

Carl Thomsens (1847-1912) illustration til B.S. Ingemanns digt.

Men omkring 100 år efter Ingemanns hyldest til storken, da tegneren og plakatkunstneren Aage Sikker Hansen (1897-1955) i 1939 skaber plakaten Meet You in Denmark, er bestanden af ynglende storke faldet fra 10.000 par i første halvdel af 1800-tallet til blot 450 par i midten af 1930’erne. Ja, den hvide storks historie i Danmark er desværre en sørgelig svanesang.

Men selvom storkens historie i Danmark er en forfaldshistorie af den bedrøveligste slags, så har den smukke og statelige fugl alligevel dagen i dag formået at bibeholde en særlig placering i dansk kulturhistorie og i danskernes hjerter. Den er blevet et symbol på Danmark og – ikke mindst – den danske sommer.

Det er da også denne kombination, som Aage Sikker Hansen i 1939 gør brug af, da han lancerer sin turistplakat, der skal trække udenlandske turister til Danmark: tre flyvende storke på en smuk, blå sommerhimmel. At der året efter trækker sorte skyer ind over Danmark, da Tyskland indleder deres besættelse den 9. maj 1940, er man på dette tidspunkt lykkeligt uvidende om.

Plakaten, der er bygget simpelt op, rummer en iboende idyl, der er tæt forankret med det danske selvbillede. I dag er der dog også noget vemodigt over plakaten, da man udmærket er klar over, at tre storke på den danske sommerhimmel er et særsyn. I år har vi således blot tre ynglende storkepar herhjemme, men for 80 år siden – i 1939, hvor Sikker Hansen skabte sin smukke plakat – kunne Ribe, der gik under tilnavnet storkenes by, mønstre hele 34 storkepar.

Plakaten, der med sit budskab om, at ikke kun storkene, men også turisterne, skal trække til Danmark, blev lanceret på et tidspunkt, hvor ferierejser – i hvert fald for de fleste danskere – var en sjældenhed. Dansk Plakatkunst skriver i den henseende, at:

Danmarks første turistforening stiftedes i 1899 med det formål at “(…) befordre Fremmedbesøget og fremme Turistlivet i Danmark”. Fra 1934 begyndte den danske stat at støtte bestræbelserne på at fremme turistbesøg til Danmark fra udlandet. Med nedsættelsen af Udenrigsministeriets Udvalg for Turistpropaganda i Udlandet, skete der en gennemgribende ændring, hvor staten for første gang involverede sig aktivt i Turistforeningens organisation og arbejde.

For danskerne selv var egentlige ferierejser indtil 2. Verdenskrig forbeholdt en relativt lille del af den danske befolkning, som normalt valgte et badested som fast base, f.eks. Skagen, Løkken eller Fanø. Ferielivet blev for alvor tilgængeligt for større befolkningsgrupper med Ferieloven af 1938, hvor ni dages ferie med løn blev indført.

Man kan sige, at Sikker Hansen allerede i året inden lanceringen af Meet You in Denmark tog de første spæde skridt i retning af at skabe plakaten, da han skabte forsiden til Hans Hvass’ børnebog Storken, som udkom i 1938 på forlaget Gyldendal. Her er det en enkelt stork på en blå himmel, der udgør blikfanget for bogen.

Forside til børnebogen “Storken” (Gyldendal, 1938)

Plakaten repræsenterer dog en langt mere gennemarbejdet komposition, og det æstetiske og poetiske blik for storken og dens symbolik træder tydeligt frem i Sikker Hansens bløde streg og flimrende penselstrøg. Storkens knaldrøde næb og hvide fjerdragt er en slags Dannebrog på vinger, der skal lokke turister på ferie i Danmark.

Sikker Hansens meget personlige streg og brug af få eller ingen farver giver hans værker en stilfærdig og ukompliceret stemning. Han var en fremragende dyretegner, hvilket hans lange sammenarbejde med Hans Hvass netop vidner om.

Der er i mange af Sikker Hansens plakater en intim stilhed i karakteriseringen af det portrætterede emnes enkle figur og den situation, figuren placeres i. Det er et stiltræk, man også tydeligt kan genkende i Meet You in Denmark, hvor al pladsen er overladt til storkene på himlen. Han evnede at forvalte sine virkemidler på fornemste vis, og ingen unødvendigheder skæmmer helheden.

Blandt de utallige plakater, Aage Sikker Hansen har skabt, hører Meet You In Denmark  til blandt de fineste. Det er ikke den mest kendte fra hans pensel, men dens simple og gennemtænkte komposition, farvernes sammenspil samt  plakatens symbolik og historie gør den til en funklende perle på væggen.

Man kan købe Meet You in Denmark flere steder. Der er blandt andet diverse bolig- og designforretninger, der sælger plakaten. Men hvis man gerne vil have plakaten i det korrekte format, så skal man købe den hos Dansk Plakatkunst, der er den eneste forhandler, der har genoptrykt plakaten i det oprindelige mål på 62×100 cm. På den måde støtter man også en forretning, der ikke blot kerer sig om plakatkunsten, men som også har en stor viden om – såvel som kærlighed til – denne niche inden for kunstens verden.

Det var i øvrigt ikke plakaterne, der var min indgang til Aage Sikker Hansens virke. Nej, første gang, jeg lærte navnet Sikker Hansen at kende, var i 1992, hvor jeg – 15 år gammel – i mit lokale antikvariat faldt over to smukke bøger: Johannes V. Jensens Kongens fald og Steen Steensen Blichers En landsbydegns dagbog.

Bøgerne, der også blev mit første møde med de respektive forfattere, var nemlig illustreret af Sikker Hansen, og det var på grund af illustrationerne, at jeg købte dem. At de to forfatterskaber senere skulle vise sig at være blandt dem, jeg i dag sætter størst pris på i dansk litteraturhistorie, hænger utvivlsomt sammen med måden, hvorpå jeg blev introduceret for dem på: Nemlig via Sikker Hansens mesterlige illustrationer, der i dag med rette regnes for at være blandt de fornemmeste i dansk illustrationskunst.

Her i huset prydes væggene blandt andet af Sikker Hansens litografi Elefantunge fra 1934, der også er skabt i sammenarbejde med Hans Hvass, den smukke filmplakat til Zoltan Kordas Junglebogen fra 1942, den allestedsnærværende, men ikke mindre smukke af den grund, Cirkelkaffepigen fra 1955 samt den foreløbige krone på værket, Meet You in Denmark … som meget passende også kunne være titlen på den gennemillustrerede monografi om Sikker Hansen, som en eller anden snart må skrive.

For er der to ting, jeg begræder, så er det, at vægpladsen er begrænset, og at der endnu ikke er blevet udgivet et digert mammutværk, der kyndigt tager hånd om Sikker Hansens liv, levned og kunst.

Lad Ingemanns hyldest til sommerbebuderen afslutte denne artikel med håbet om, at det sidste vers spår om fremtiden!

Storken flyver til Høsten bort;
Han kommer igjen ad Aare.

Meet You in Denmark kan købes hos Dansk Plakatkunst: KLIK