ANMELDELSE: “Historien om en mor”

Det er selve skæbnen, en sørgende og kæmpende mor tager livtag med, da hendes lille dreng en sen nat hentes af Døden. Peter Madsens perle Historien om en mor iklæder på smukkeste vis H.C. Andersens sørgelige fortælling i visuelle gevandter, der finder frem til historiens dybere lag.

Historien om en moder (som den oprindeligt hed) udkom første gang på dansk i 1848 i samlingen Nye Eventyr, men så allerede dagens lys på engelsk mellem jul og nytår 1847, da den udkom i samlingen A Christmas Greeting to My English Friends.  

Historien om en mor er en af H.C. Andersens mest tragiske og sørgelige fortællinger. Det er historien om en enlig mor – hvis barn er dødelig syg – der tager kampen op mod selveste Døden i håb om, at hun kan tilbagevinde sin søn. Det er historien om skæbnen, der i al sin uberegnelighed kan banke på og gøre sin entré, hvornår det skal være. Det er historien om den styrke og den ubetingede kærlighed, en mor føler og kan mønstre for sit barn.

En sen og kold nattetime banker det på døren, og en mørkklædt skikkelse melder sin skæbnesvangre ankomst – det er Døden (den fåmælte), der er ude i et ærinde. Vi ved, at snart bliver livets tråd klippet, drengen må ånde ud, og moderen kæmpe mod den gennemtærende sorg, der naturligt må og skal ramme hende. Men kærligheden er stærk, og hun rejser en umenneskelig styrke, da hun går i Dødens fodspor for igen at vinde sin dreng tilbage.

Hun underkastets prøvelse efter prøvelse – hun går igennem ild og vand – førend hun finder frem til Dødens drivhus. Her skal hun, før Døden tropper op med sin nyeste fangst, finde den blomst, der repræsenterer sønnens liv, sønnens sjæl. Hun skal true Døden med at tilintetgøre de øvrige blomster – de øvrige sjæle – hvis han ikke giver hende sin søn tilbage. Et ønske, Døden naturligvis ikke kan efterkomme!

For Døden er ikke ond – som mytologien ellers ofte forlener os til at tro – Døden handler blot som en naturlig del af skæbnen, af livet, og er underordnet en højere magt selv. Han er Guds budbringer og henter blot dem, der af Gud selv er blevet udset til at skulle forlade verden. Det er således ikke Døden, man trodser, når man stiller sig i vejen for denne – det er Gud!

Peter Madsen har med sin visuelle genistreg fundet frem til selve kernen i H.C. Andersens fortælling – kærlighed, opofrelse og hengivelse. Han har med tegneseriens særegne form og æstetik blotlagt dé latente lag i historien om moderen, der så nødigt vil give slip på sin søn. Han illustrerer sorgens faser, fortvivlelsen og accepten af, at man ikke er herre over liv og skæbne.

Med sin religiøse tematik skriver Historien om en mor sig fint ind blandt to af Peter Madsens øvrige fortællinger, nemlig Menneskesønnen (1995) og Historien om Job (1999). Begge er udkommet på Bibelselskabets Forlag og skal – som Historien om en mor varmt anbefales!