ANMELDELSE: “Teser om eksistensen af kærlighed”

Goethe sagde engang, at den, der ikke kunne føre sit regnskab over 500 år, blot levede fra hånden til munden. I Torben Guldbergs debutroman fører en 1000 år gammel mand regnskab over kærlighedens eksistens, kvaler og temaer fra 1500 tallet og frem til det 20. århundrede. Han har vendt kærligheden ryggen for længe siden, men indser at han ikke finder ro, før han igen omfavner den. Men kærligheden er en usynlig magt, der ikke sådan lader sig indfange, og derfor er der netop kun tale om teser og ingen endegyldige svar. Til gengæld er der tale om en ganske håndgribelig og veludført fortællekunst fra Guldbergs pen.

Pennens strøg over papiret afløses så småt af bogtrykkerkunsten i 1500 tallet. Den mundtlige overlevering sættes på bagerste blus til fordel for trykte fortællinger, og det er denne tendens, der starter fortællernes projekt. Han har i 300 år ernæret sig som omrejsende fortæller, men tiden ændres, og folk gider ikke længere høre historier om kærlighedens væsen. Han sætter sig for at nedskrive dem, men forfærdes over sin manglende inspiration. Hans skrivelærer sender i stedet sine elever hen til ham, så de kan lære om basal komposition fra fortællemesteren. De fortæller ham deres ideer og historier, og han giver gode råd og vejledning. Men han gør mere end det. Han opdriver historiernes hovedpersoner for at få hele historien med. Der er de forældreløse elskende, de maleriske og kunstneriske elskende, de videnskabeligt elskende, de filosofisk elskende og endeligt de økonomisk elskende. Det er de historier, der udgør teserne om eksistensen af kærlighed.

Da vi møder vores fortæller, er han 500 år, århundredet er det 16., og den brede befolknings fornuft holder ingen stand for eventyr og sagn. Kærlighedens tese fra 1500 tallet er således omgivet af mystik og fantastiske elementer iblandet tidlige munkeordeners tro og gøren. Historien er et sammensurium af kloge kvinder, naturtegn, folkelig overtro og reformationens konsekvenser i Danmark, men sikke et sammensurium. Der er styr på 1500 tallets fortællemedie fra Guldbergs side.

I alle teser fra alle 5 århundreder er der således en fin overensstemmelse mellem tekstens udsigelse og opbygning, samfundets struktur og menneskets bevidsthed. Det er en historie om kærligheden, men så sandelig også en historie om den europæiske kulturarv og bevidsthed. Derfor føres læseren gennem sagn, renæssanceidealer, fornuftsalder og filosofi samt nutidens økonomiske maskineri, som er et tegn på kærlighedens væsen af i dag – den økonomiserede kærlighed. Hvad Jostein Gaarder gjorde for Sofies og filosofiens verden, kan Guldberg gøre for europæeres historie- og selvforståelse. Om end i mindre målestok, men på samme ambitionsniveau. Derfor var debutromanen også solgt til ikke mindre end 7 europæiske lande, inden den udkom.

Man kan også vælge at læse romanen for dens helt igennem holdbare fortællinger og smukke fortællekunst, at se bort fra den større sammenhæng og i stedet nyde fortællingen, historien. Der er en smuk cirkulær bevægelse i romanen, hvor fortællingen starter i mennesket som en del af menneskets selvforståelse og forståelse af verden, så bliver den fiktion for til sidst at blive en del af virkeligheden igen. Jeg vil lade Guldberg selv afslutte:

”Som en konklusion på denne tanke konstaterede de, at magten nu lå i at skabe fortællinger, der kunne rykke ved verden. Til det kan en gammel sjæl, som nu jeg, vel kun sige, at det har den altid gjort. Menneskenes verden er spundet af de vordende historier, som vi kalder drømme. Og nogle drømme træder ind i virkeligheden på en måde, så deres bærere tillægges magt.”

Sådan nogle drømme har Torben Guldberg.