Blicher, vinter og kyndelmisse!

Steen Steensen Blicher har med “Trækfuglene” fra 1838 skrevet én af dansk litteraturs smukkeste digtsamlinger og vel nok den smukkeste, der har fuglene i centrum.

I dag er det kyndelmisse, hvilket betyder, at vi er halvvejs gennem vinterhalvåret, og i den henseende er første strofe af “Ouverture” værd at fremhæve:

Det er hvidt herude:
Kyndelmisse slaar sin Knude
Overmaade hvas og haard –
Hvidt forneden, hvidt foroven
Puddret tykt staar Træ i Skoven,
Som udi min Abildgaard.