Regeringen vil forbyde Roundup!

Gift til privat brug er en dårlig undskyldning for dovenskab, og brugen af Roundup repræsenterer en laissez faire holdning til vores miljø. Så simpelt er det!

Derfor er det også herligt, at regeringen (med års forsinkelse) har taget det første skridt ud af deres tornerosesøvn … også selvom skridtet ikke er så konsekvent, som det burde være! Regeringen ønsker, hvilket er prisværdigt og fornuftigt, at forbyde Roundup: Dog kun på udvalgte steder, desværre.

Og nu bliver det politisk, så bær over med mig!

Det kan nemlig undre, at det borgerforslag, der blev fremsat den 4. december 2019 (et forslag, som netop ønskede et øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer) blev forkastet af Folketinget den 19. april 2020 med et overvældende flertal.

For et forbud stemte 26: (RV, SF, EL, ALT og UFG)
Imod et forbud stemte 72: (S, V, DF, KF, NB og LA)

Det undrer ikke, at DF, NA, LA, V og KF stemte imod, men at S ikke havde modet til at sige fra var skuffende. Ja, selv de radikale stemte for et forbud, og de har ellers en idealisme, der ofte stopper ved den lukkede dør. Og ja, så var 81 stemmeberettigede folketingsmedlemmer fraværende ved afstemningen, hvilket er symptomatisk for politisk og demokratisk dovenskab.

Og hvorfor er et forbud nøvendigt? Ja, egentlig siger det jo sig selv, at gift er en dårlig ting: Derfor er det nødvendigt at tage et opgør med den liberale tankegang om individets frihed til at pøse præcis den mængde gift ud på privat matrikel, som man måtte ønske. Ja, et forbud er nødvendigt, da alle ikke magter at træffe den fornuftige og rigtige beslutning. Det er nu en gang lettest at kravle over, hvor gærdet er lavest. Jeg er naturligvis klar over, at jeg er ude i en grov simplificering af liberalismen, men der er en grund til, at LA stemte imod forslaget.

Vores insekter er pressede! Eksempelvis er halvdelen af de godt 65 sommerfuglearter vi har i Danmark truede, og nogle af dem er ved at uddø. Der er tale om en alarmerende tilbagegang, og hvis man i haver og på offentlige arealer kan få implementeret et forbud mod Roundup, så er det et skridt i den rigtige retning, da plantegift både fjerner de voksne sommerfugles fødeplanter, larvernes værtsplanter OG slår insekterne ihjel.