Sæt redekasser op til havens fugle!

Det bedste tidspunkt at sætte redekasser op er i efteråret/vinteren. Så har havens fugle mulighed for at spotte de nye boliger i god tid, inden de skal tages i brug. Det er dog aldrig for sent at sætte redekasser op, da fuglene er lynhurtige til at spotte steder, hvor de kan slå sig ned, overnatte, overvintre og – nok først fra næste sæson – opfostre familier. Kasserne i denne artikel er til blåmejse, musvit, rødhals og gærdesmutte, og de kan købes hos Kridtvejs Planter!

Besøg Kridtvejs Planter og se deres udbud af fine ting, man kan købe til dyrene og fuglene i haven: KLIK.


Der er mange danske fugle, der gerne vil bo i en redekasse. Alt efter hvilken fugl man vil lokke til, kan det variere på kassens og indgangshullets størrelse.

Kasserne er en kunstig erstatning for de naturlige ynglesteder, som normalt vil være hule træer. Selvom Danmark i dag er mere dækket af skov end vi har været de sidste par hundrede år, er andelen af gammel naturskov meget lille. Og det er netop i skove med gamle, hule løvtræer, at de naturlige levesteder findes for de fleste hulrugende fugle.

I de senere år har sortspætten fået fodfæste i Danmark. Denne store spætteart formår at hakke redehuller i de hårdere træarter – selv i frisk bøg. Mange andre dyr- og fuglearter kan derfor rykke ind i kølvandet på sortspættens forladte redehuller. Det giver nyt håb for sjældne fugle som f.eks perleuglen.

Redekasser kan (som nævnt indledningsvist) selvfølgelig sættes op hele året. De fleste sætter nok kasser op i det tidlige forår, men kasserne kan også med fordel sættes op inden vinteren. Når det er rigtig koldt bruger småfuglene dem nemlig som ly for natten. Fuglene får derved også mulighed for at se kassen an inden ynglesæsonen starter i april/maj. Mange fugle får flere kuld og fuglene kan derfor stadig få glæde af kasserne selvom de først opsættes sidst på foråret.

Når man hænger redekasser op er der nogle punkter som er vigtige at tage med i overvejelserne.

Flyvehullet bør normalt ikke vende mod vest af hensyn til vind og vejr. Om sommeren får vi ofte slagregn fra sydvest.
Kassen bør hænge således at katte har vanskeligt ved at komme til den.
Kassen bør ikke hvile på en gren. Det giver fodfæste til katte, skader og ugler.
Mejsekasser kan med fordel hænges op ved rosenbede og køkkenhave, så tager fuglene havens små skadedyr.
En sydvendt placering i fuld sol bør undgås, da det kan blive meget varmt i redekassen og fatalt for fugleungerne i den bagende sol.

Redekasserne fra Kridtvejs Planter. Blåmejse & musvit (til venstre) og gærdesmutte & rødhals (til højre)

Musvitten er populær i haven og yngler gerne i hjemmelavede redekasser. Placer gerne kassen på et træ, men en husmur kan ofte også bruges. Kassens størrelse og dimension er meget lig skovspurvens med et redehul på 32 mm. Musvitten er dog ikke så social og tåler dårligt andre musvitter i umiddelbar nærhed. Der bør helst være 15 meter til nabo-musvitkassen. Mejsekassen kan også bebos af andre arter som f.eks. Broget fluesnapper. Musvitten er meget alsidig og redekassen kan udformes i mange former og farver.

Blåmejsens kasse er lig musvittens, men redehullet skal være mindre for at tilgodese den mindre blåmejse. Lav flyvehullet 28 mm. Derved kan skovspurve og musvitter ikke overtage kassen. Både musvitter og blåmejser bebor også gerne redekasser, der hænger lavt. Du kan derfor fint hænge kassen op i hovedhøjde, hvilket også gør den lettere at rense. I mange sommerhusområder findes også sortmejse og topmejse (primært Jylland), der også gerne yngler i blåmejsekassens dimensioner.

Gærdesmutten og rødhalsen er vi alle glade for at se i vore haver, men ikke alle steder er der buskadser, der giver tilstrækkelig beskyttelse for, at de kan bygge deres reder. De to fugle lever hovedsagelig af insekter, så den er en naturlig partner i havens skadedyrsbekæmpelse. Redekassen er udført i FSC-træ, og den opsættes i tæt buskads eller lign.  ½-1½ m over jorden. Alternativt kan den opsættes i et udhus, carport, brændeskur eller lign. (Her er der ingen gængs vejledning mht højden.

Lad fuglene hjælpe dig i haven.
Mejserne er gode insektfjernere og tager gerne nogle af de skadedyr, der ellers vil genere køkkenhaven. Et mejsepar med et kuld unger, spiser hen ved 25.000 insekter på en sæson.