Om Bjørn Nørgaards “Skyggen, rejsekammeraten og improvisatoren – et treenigt portræt af H.C. Andersen”

Han var udskældt fra fødslen, ja fra undfangelsen, og sløvsindede forargelseskommentarer pløjede sig som hidsige bølgebrydere ind i dagspressens spalter, hvor han måtte lide den tort at være prygelknabe for indignerede og kunstforskrækkede personer, der i hans udtryk så en latent latterliggørelse af det danske nationalklenodie … digter- og forfatterikonet H.C. Andersen. Det er naturligvis…

Favoritdigt: H.C. Andersen “Det døende barn” (1827)

Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove, Lad mig ved dit Hjerte slumre ind; Græd dog ei det maa Du først mig love, Thi Din Taare brænder paa min Kind. Her er koldt og ude Stormen truer, Men i Drømme, der er Alt saa smukt, Og de søde Englebørn jeg skuer Naar jeg har…